Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:38:17
bod č. 26. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba a k.ú. Poruba-sever, návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Heřmanice a k.ú. Slezská Ostrava, vše obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2146/ZM1418/33          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 2760/1


2146/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Poruba, a to pozemek parc.č. 3509


2146/ZM1418/33          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to pozemek p.p.č. 409/7


2146/ZM1418/33          .....             32

4) rozhodlo
o záměru města prodat části nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

- část pozemku parc.č. 5247 o výměře 683 m2, dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 7/1 předloženého materiálu

- část komunikace, umístěné na části pozemku parc.č. 5247 o výměře 683 m2, dle geodetického zaměření, které je přílohou č. 7/1 předloženého materiálu,

to vše za podmínky, že část komunikace umístěna na předmětné části pozemku bude před prodejem vyřazena z pasportu místních komunikací
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nehlasoval PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro