Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:36:58
bod č. 23. - Návrh na svěření pozemků městskému obvodu Proskovice a městskému obvodu Ostrava-Jih a nesvěření části pozemku městskému obvodu Nová Ves
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2143/ZM1418/33          .....             32

1) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Proskovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemky:

parc.č. 434/8 - trvalý travní porost,

parc.č. 434/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 797/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 828/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 828/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 


2143/ZM1418/33          .....             32

2) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Proskovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemky:

parc.č. 434/8 - trvalý travní porost,

parc.č. 434/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 797/77 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 828/61 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 828/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše v k.ú. Proskovice, obec Ostrava


2143/ZM1418/33          .....             32

3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemky:

parc.č. 100/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava


2143/ZM1418/33          .....             32

4) rozhodlo
označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění pozemky:

parc.č. 100/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 100/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

vše v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava


2143/ZM1418/33          .....             32

5) si vyhrazuje
rozhodnutí neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

části pozemku p.p.č. 491/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 3/3 předloženého materiálu


2143/ZM1418/33          .....             32

6) rozhodlo
neoznačit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění 

části pozemku p.p.č. 491/1 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 3/3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nehlasoval PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro