Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 15:11:19
bod č. 50. - Žádost obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., o poskytnutí investiční účelové dotace na akci "Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy a výměna osvětlení I. a II. ledové plochy Multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2141/ZM1418/33          .....             46

1) rozhodlo
o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017 v max. výši 30 444 tis. Kč na akci "Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy a výměna osvětlení I. a II. ledové plochy Multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě" 


2141/ZM1418/33          .....             46

2) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši 30 444 tis. Kč dle bodu 1) tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 20.06.2018


2141/ZM1418/33          .....             46

3) rozhodlo
o poskytnutí investiční účelové dotace na akci "Rekonstrukce plochých střech I. ledové plochy a výměna osvětlení I. a II. ledové plochy Multifunkčního areálu v Ostravě-Porubě" ve výši 70% skutečných celkových nákladů této akce, max. však do výše 32 944 tis. Kč, obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostravou a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba, PSČ 708 00, IČO 25385691, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro