Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 14:42:09
bod č. 48. - Žádosti o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava spolku: SK Rapid Muglinov z.s., na projekt "Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu", spolku FBC OSTRAVA z.s., na projekt "Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava", spolku "TJ UNIE HLUBINA z.s." na projekt "Výstavba hřiště s umělou trávou a souvisejících vedlejších ploch"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2140/ZM1418/33          .....             46

1) rozhodlo
 o použití přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017 na poskytnutí účelových investičních dotací

a) spolku SK Rapid Muglinov z.s., IČO: 45234311, se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava - Muglinov na realizaci projektu ,,Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu" v maximální výši 4.299.300, - Kč

b) spolku FBC OSTRAVA z.s., IČO: 64628060, se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava - Muglinov na realizaci projektu ,, Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava" v maximální výši 1.574.100, - Kč

c) spolku "TJ UNIE HLUBINA z.s.", IČO: 43965628, se sídlem Gajdošova 2287/31, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava na realizaci projektu ,,Výstavba hřiště s umělou trávou, včetně vedlejších ploch a osvětlení" v maximální výši 4.973.100, - Kč


2140/ZM1418/33          .....             46

2) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu zapracovat částku ve výši 10.846.500, - Kč dle bodu 1) tohoto usnesení do materiálu týkajícího se rozdělení volných zdrojů přebytku hospodaření statutárního města Ostravy za rok 2017


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 20.06.2018
2140/ZM1418/33          .....             46


3) rozhodlo
o poskytnutí účelových investičních dotací:

a) spolku SK Rapid Muglinov z.s., IČO: 45234311, se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava - Muglinov na realizaci projektu ,,Rekonstrukce šaten v části B s vytvořením sportovního bazénu" v maximální výši 4.299.300, - Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b) spolku FBC OSTRAVA z.s., IČO: 64628060, se sídlem Hladnovská 259/128, 712 00 Ostrava - Muglinov na realizaci projektu ,, Vzduchotechnika a kanalizační přípojka sportovní haly FBC Ostrava" v maximální výši 1.574.100, - Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c) spolku "TJ UNIE HLUBINA z.s.", IČO: 43965628, se sídlem Gajdošova 2287/31, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava na realizaci projektu ,,Výstavba hřiště s umělou trávou, včetně vedlejších ploch a osvětlení" v maximální výši 4.973.100, - Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu a důvodové zprávy a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro