Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 14:41:23
bod č. 21. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2139/ZM1418/33          .....             46

1) rozhodlo
a) o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové výši 29 295 tis. Kč

b) o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v předloženém materiálu


2139/ZM1418/33          .....             46

2) rozhodlo
a) o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) o zaslání sdělení o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019 v oblasti vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle bodu 1) písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy č. 4 předloženého materiálu


2139/ZM1418/33          .....             46

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140           o 29.295 tis. Kč

zvyšují

neinvestiční transfery

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140                      o  2.080 tis. Kč

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140                      o 12.915 tis. Kč

na § 3299, pol. 5229, ÚZ 7113, ORJ 140                      o  1.250 tis. Kč

na § 3299, pol. 5332, ÚZ 7113, ORJ 140                      o  6.550 tis. Kč

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140                      o  1.940 tis. Kč


investiční transfery

na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140                      o   740 tis. Kč

na § 3299, pol. 6322, ÚZ 7113, ORJ 140                      o  1.170 tis. Kč

na § 3299, pol. 6329, ÚZ 7113, ORJ 140                      o   100 tis. Kč

na § 3299, pol. 6352, ÚZ 7113, ORJ 140                      o  2.550 tis. Kč


2139/ZM1418/33          .....             46

4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Nehlasoval Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro