Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 14:38:27
bod č. 19. - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programů na podporu Tělovýchovy a sportu a Vrcholového sportu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2137/ZM1418/33          .....             46

1) si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu ve výši do 50 tis. Kč žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 2, 4 a 5 předloženého materiálu 


2137/ZM1418/33          .....             46

2) rozhodlo
o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu dle příloh č. 1 - 5 předloženého materiálu


2137/ZM1418/33          .....             46

3) rozhodlo
o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programu na podporu tělovýchovy a sportu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy


2137/ZM1418/33          .....             46

4) rozhodlo
o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programu na podporu vrcholového sportu dle příloh č. 7-8 předloženého materiálu


2137/ZM1418/33          .....             46

5) rozhodlo
o neposkytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018 v rámci programu na podporu vrcholového sportu dle přílohy č. 9 předloženého materiálu a dle důvodové zprávy


2137/ZM1418/33          .....             46

6) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemci účelových dotací dle bodů 2) a 4) tohoto usnesení a dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


2137/ZM1418/33          .....             46

7) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

s n i ž u j í
neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161       o 68 200 tis. Kč

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161       o    540 tis. Kč


z v y š u j í

neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7103, ORJ 161 o 68 040 tis. Kč

na § 3419, pol. 5212, ÚZ 7104, ORJ 161       o   220 tis. Kč

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161       o   320 tis. Kč


z v y š u j í

investiční transfery

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7103, ORJ 161       o   160 tis. Kč


2137/ZM1418/33          .....             46

8) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení
Termín: 31.3.2018


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro