Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 13:43:54
bod č. 12. - Návrh na změny u poskytnutých příspěvků a poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2129/ZM1418/33          .....             30

1) schvaluje
změnu podmínek čerpání poskytnutých příspěvků a termínu závěrečných vyúčtování:

investičního příspěvku ve výši 550.000,--Kč na vypracování investičního záměru na akci "Modernizace stravovacího provozu"

investičního příspěvku ve výši 250.000,--Kč na vypracování investičního záměru na akci "Rekonstrukce čtyř operačních sálů (urologie + orthopedie)"

investičního příspěvku ve výši 300.000,--Kč na vypracování dokumentace "Dokumentace zdolávání požáru"

investičního příspěvku ve výši 800.000,--Kč na vypracování projektové dokumentace "Chladící provozy v Městské nemocnici Ostrava"

investičního příspěvku ve výši 556.600,--Kč na realizaci díla "Klíčový režim"

investičního příspěvku ve výši 4.360.000,--Kč na realizaci díla včetně projektové dokumentace "Směšování na patách objektů"

investičního příspěvku ve výši 9.472.000,--Kč na realizaci díla "Osazení termoventilů" 

účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1.278.000,--Kč na realizaci díla "Úprava povrchu stěn na chodbách v pavilonech H1, H2, H3"

investičního příspěvku ve výši 800.000,--Kč na vypracování projektové dokumentace "Modernizace dětského pavilonu"

investičního příspěvku ve výši 8.000.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky "Monitory životních funkcí - (Kardiologie)"

investičního příspěvku ve výši 1.800.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky "Monitory životních funkcí - (Dětské lékařství)"

investičního příspěvku ve výši 12.500.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky "Operační mikroskopy - (Neurochirurgie)"

investičního příspěvku ve výši 4.100.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky "Operační mikroskopy - (Oftalmologie)"

investičního příspěvku ve výši 5.000.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky "RTG přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Neurochirurgie)"

investičního příspěvku ve výši 3.200.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky "RTG přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Urologie)"

investičního příspěvku ve výši 1.900.000,--Kč na pořízení přístrojové techniky "RTG přístroje - (Radiologie a zobrazovací metody - Dětské lékařství)"

poskytnutých Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20a, IČO 00635162, 728 80, Ostrava, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu


2129/ZM1418/33          .....             30

2) schvaluje
změnu účelu:

investičního příspěvku ve výši 300.000,--Kč na akci "Dokumentace zdolávání požáru" na účelový neinvestiční příspěvek

poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80, Ostrava, IČO 00635162, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, bodu 3

investičního příspěvku ve výši 800.000,--Kč na akci "Modernizace dětského pavilonu". Původně byl příspěvek poskytnutý Městské nemocnici Ostrava, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava, IČO 00635162, z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, na "vypracování projektové dokumentace". Nyní bude použitý na "vypracování investičního záměru". 

dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, bodu 9
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro