Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 13:41:57
bod č. 11. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v oblastech podpora osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2128/ZM1418/33          .....             30

1) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob s handicapem na rok 2018 dle přílohy č.2 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob s handicapem na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze č.2 předloženého materiálu s výjimkou žadatelů s pořadovým číslem 40 až 49

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob s handicapem na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.12 s žadateli uvedenými v příloze č.2 předloženého materiálu s pořadovým číslem 40 až 49


2128/ZM1418/33          .....             30

2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti podpora osob s handicapem na rok 2018 dle přílohy č.3 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze


2128/ZM1418/33          .....             30

3) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2018 dle přílohy č.5 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze č.5 předloženého materiálu


2128/ZM1418/33          .....             30

4) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti prevence kriminality na rok 2018 dle přílohy č.6 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze


2128/ZM1418/33          .....             30

5) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2018 dle přílohy č.8 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2018 dle návrhu uvedeného v příloze č.11 s žadateli uvedenými v příloze č.8 předloženého materiálu


2128/ZM1418/33          .....             30

6) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti zdravotnictví na rok 2018 dle přílohy č.9 předloženého materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže příloze


2128/ZM1418/33          .....             30

7) schvaluje
finanční rezervu v oblasti prevence kriminality v celkové výši 2.155.000 Kč

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro dar PČR a pro řešení mimořádných okolností či nově vzniklých potřeb v průběhu roku 2018, případně pro využití finančních prostředků na transfery v oblasti prevence kriminality


2128/ZM1418/33          .....             30

8) schvaluje
rozpočtové opatření,

kterým se v oblasti podpora osob s handicapem:

- snižují běžné výdaje

 na § 4399, pol. 5909, ÚZ 7106, ORJ 180     o   11 049 tis. Kč
 na § 4351, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180     o    1 199 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám


 § 4399, pol. 5213, ÚZ 7106, ORJ 180        o    1 408 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

 § 4399, pol. 5221, ÚZ 7106, ORJ 180        o    1 375 tis. Kč
 § 4399, pol. 5222, ÚZ 7106, ORJ 180        o    4 210 tis. Kč
 § 4399, pol. 5223, ÚZ 7106, ORJ 180        o    4 110 tis. Kč
 § 4399, pol. 5229, ÚZ 7106, ORJ 180        o    1 145 tis. Kč


- schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti prevence kriminality:


- snižují běžné výdaje


 na § 4349, pol. 5909, ÚZ 7401, ORJ 180     o    4 990 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám


 § 4349, pol. 5212, ÚZ 7401, ORJ 180        o     179 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím


 § 4349, pol. 5339, ÚZ 7401, ORJ 180        o     270 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím


 § 4349, pol. 5221, ÚZ 7401, ORJ 180        o    2 342 tis. Kč
 § 4349, pol. 5222, ÚZ 7401, ORJ 180        o    2 099 tis. Kč
 § 4349, pol. 5223, ÚZ 7401, ORJ 180        o     100 tis. Kč

- schválit rozpočtové opatření, kterým se v oblasti zdravotnictví:

- snižují běžné výdaje


 na § 3549, pol. 5909, ÚZ 7700, ORJ 170     o    3 000 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

 § 3549, pol. 5221, ÚZ 7700, ORJ 170        o     582 tis. Kč
 § 3549, pol. 5222, ÚZ 7700, ORJ 170        o    1 324 tis. Kč
 § 3549, pol. 5223, ÚZ 7700, ORJ 170        o     794 tis. Kč
 § 3549, pol. 5229, ÚZ 7700, ORJ 170        o     300 tis. Kč


2128/ZM1418/33          .....             30

9) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.03.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro