Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 13:19:18
bod č. 45. - Změna záměru fúze sloučením obchodních společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský informační servis, s.r.o. a uzavření dodatků k dotačním smlouvám
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2124/ZM1418/33          .....             35

1) mění
své usnesení č. 1938/ZM1418/30 ze dne 15.11.2017 takto:

text "kdy bude nástupnickou společností společnost Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 253 99 471"

nahrazuje textem

"kdy bude nástupnickou společností společnost Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 268 79 280"


2124/ZM1418/33          .....             35

2) rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 0014/2018/KVA o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze dne 02.01.2018 se společností Ostravské výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, 702 00 Ostrava, IČO: 253 99 471, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


2124/ZM1418/33          .....             35

3) rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 3624/2017/KP o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze dne 21.12.2017 se společností Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 268 79 280, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


2124/ZM1418/33          .....             35

4) rozhodlo
uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ev. č. 2994/2017/KP o poskytnutí investiční účelové dotace ze dne 03.10.2017 se společností Ostravský informační servis, s.r.o., se sídlem Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 268 79 280, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 33 Proti: 9 Zdržel se: 6 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Proti Josef Graňák : Proti RSDr. Oldřich Jakubek : Proti
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Proti
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Proti
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 2)
Libor Grygar : Proti Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro