Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 10:34:41
bod č. 5. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na organizační zajištění projektu "Na kole dětem"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2118/ZM1418/33          .....             35

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava ve výši 100 000 Kč společnosti HigBic s.r.o., IČO: 29208521, se sídlem Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou, PSČ: 698 01 na organizační zajištění projektu "Na kole dětem" dle přílohy č.1 a důvodové zprávy předloženého materiálu.


2118/ZM1418/33          .....             35

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- sníží běžné výdaje na § 2143, pol. 5909, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč

- zvýší neinvestiční transféry na § 3429, pol. 5213, ÚZ 7117, ORJ 221 o 100 000 Kč


2118/ZM1418/33          .....             35

3) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi: statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 a společností HigBic s.r.o., IČO: 29208521, se sídlem Na Hrázi 244, 698 01 Veselí Nad Moravou dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.


2118/ZM1418/33          .....             35

4) ukládá
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení.


Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro