Zasedání č. 201802 - 33. zasedání zastupitelstva města Dne 07.03.2018 10:34:09
bod č. 4. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2117/ZM1418/33          .....             35

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 50.000,- Kč Českému svazu bojovníků za svobodu,  se sídlem Legerova 1854/22,  PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ 00442755 na úhradu nájmu a dalších služeb spojených s užíváním kancelářských prostor v roce 2018 Oblastním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu gen. Mikuláše Končického Ostrava, náměstí Svatopluka Čecha 732/1, 702 00 Ostrava - Přívoz


2117/ZM1418/33          .....             35

2) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, a Českým svazem bojovníků za svobodu, se sídlem Legerova 1854/22, PSČ 120 00 Praha - Nové Město, IČ: 00442755 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nepřítomen
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro Ing. Petr Stachura : Nepřítomen
Ing. Ivan Tomášek : Pro
nez. (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Václav Štolba : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nepřítomen Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro