Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 15:57:28
bod č. 41. - Žádost městského obvodu Vítkovice o schválení přijetí úvěru ve výši 27 mil. Kč na "Rozdělení stávajících bytů na byty menší Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice"
(Poznámka: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2107/ZM1418/32          .....             29
1) projednalo
žádost městského obvodu Vítkovice o 
schválení přijetí úvěru na realizaci stavby 
„Rozdělení stávajících bytů na byty 
menší Štramberská 2B a 4, 
Ostrava-Vítkovice“ ve výši 27 mil. Kč

2107/ZM1418/32          .....             29
2) rozhodlo
vyhovět žádosti městského obvodu Vítkovice o 
přijetí úvěru na realizaci stavby „Rozdělení 
stávajících bytů na byty menší 
Štramberská 2B a 4, Ostrava-Vítkovice“ ve 
výši 27 mil. Kč

2107/ZM1418/32          .....             29
3) ukládá
radě města
realizovat poptávkové řízení na výběr 
nejvhodnější nabídky úvěru ve výši 27 
mil. Kč dle požadovaných parametrů
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 3 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nepřítomen
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro