Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 15:46:19
bod č. 59. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2099/ZM1418/32          .....             32
1) rozhodlo
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s 
těmito bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech 
budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/15 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 3039 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava
bytová jednotka číslo:
3039/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 
8968/174204, do SJM XXXXXXXX XXXXXXXX nar. XXXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXX, oba bytem XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 
729.158,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3039/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 3732/174204, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem 
XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 299.978,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6176/174204, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 
XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 510.200,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/4, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 3314/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem 
XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 265.462,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6243/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem 
XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 533.967,50 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 8479/174204, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXX nar. XXXXXXXXX, bytem 
XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 736.398,80 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 9718/174204, do XXX XXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XX, Ostrava za kupní cenu 833.490,10 
Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3039/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 5158/174204, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX 
bytem XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 433.561,10 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6283/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXX 
XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 537.347,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 9202/174204, do XXX XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXXXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 
740.159,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3039/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 9709/174204, do XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXX a XXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, oba XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 
832.950,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3039/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 5158/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem 
XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 433.561,10 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6283/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXX nar. XXXXXXXX, bytem 
XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 537.347,50 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/14, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 
9954/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX 
XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 854.240,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 tohoto materiálu

3039/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3796/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 312.802,10 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/17, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 5147/174204, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 432.901,10 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/18, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6284/174204, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX XXX XX, Ostrava za kupní cenu 537.325,50 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/19, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 11950/174204, do XXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX a XXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XX, Ostrava za 
kupní cenu 1.035.156,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
2 předloženého materiálu

3039/20, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6103/174204, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 519.542,10 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3039/21, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 7185/174204, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXX za kupní cenu 616.009,80 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

2099/ZM1418/32          .....             32
2) rozhodlo
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s 
těmito bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech 
budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/16 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 3038 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava
Bytová jednotka číslo:
3038/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 7886/99379, do XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
a XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 676.194,00 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3038/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 8024/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 694.608,50 Kč, dle 
vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3038/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 8012/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 692.245,10 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3038/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6300/99379, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, zastoupena XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXX za kupní cenu 539.739,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou 
č. 1 předloženého materiálu

3038/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 3336/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXXXX X XXXXXXX, za kupní cenu 282.098,00 Kč, dle 
vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženéh materiálu

3038/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 8012/99379, do XXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 
kupní cenu 692.245,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
2 předloženého materiálu

3038/9 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6373/99379, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 545.043,50 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3038/10 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3336/99379 do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX za kupní cenu 282.098,00 Kč, dle vzoru 
kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3038/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 8042/99379, do XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 689.503,40 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3038/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 7130/99379, do vlastnictví XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 610.181,80 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3038/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3626/99379, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX za kupní cenu 282.098,00 Kč, dle 
vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3038/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 9041/99379, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 789.926,80 
Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

2099/ZM1418/32          .....             32
3) rozhodlo
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s 
těmito bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech 
budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/11 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 3037 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava
Bytová jednotka číslo:
3037/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 7725/103453, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
za kupní cenu 664.365,10 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3037/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 3313/103453, do vlastnictví  XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX za kupní cenu 265.766 Kč, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3037/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 4949/103453, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 422.901 Kč, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

3037/4, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 7787/103453, do XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX  a XXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX 
XXXX za kupní cenu 672.221,10 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3037/6, podíl na společných částech domu spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6587/103453, do XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX a XXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 563.988  Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3037/7, podíl na společných částech domu   a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 7787/103453, do XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX 
XXX XXXXXXXXXX  za kupní cenu 672.221,10 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3037/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 3360/103453, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 285.400 Kč, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

3037/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba, 
do vlastnictví XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXX za kupní cenu 563.987,50 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu

3037/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 7793/103453, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu 663.649,10 Kč, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu

3037/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3360/103453, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 285.400 Kč, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

3037/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6589/103453, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXXX za kupní cenu 561.503,50 Kč, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

3037/13, podíl na společných částech domu   a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 8275/103453, do vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 695.457,10 Kč, dle 
přílohy č. 1předloženého materiálu

3037/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3629/103453, do XXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXX 
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 313.412 Kč, dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

3037/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 7510/103453, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 647.510,40 Kč, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2099/ZM1418/32          .....             32
4) rozhodlo
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s 
těmito bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech 
budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/12 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 3036 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava
Bytová jednotka číslo:

3036/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6294/99476, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 539.155,50 Kč, dle 
vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3036/2, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 2979/99476, do vlastnictví XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX, za kupní cenu 265.766  
Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3036/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6761/99476, do vlastnictví XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 
582.464,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu

3036/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 3348/99476, do XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za 
kupní cenu 283.154 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 
2 předloženého materiálu

3036/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 8047/99476, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXX XX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu 695.325,10 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3036/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6379/99476, do XXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní 
cenu 546.650,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 
2 předloženého materiálu

3036/8, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 
3348/99476, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXX 
XXXXX XXX XX XXXXXXXX, za kupní cenu 283.154 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který 
je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3036/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 8047/99476, do vlastnictví  XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, za kupní cenu 695.325,10 Kč, dle 
vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3036/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6379/99476, do vlastnictví  XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 
544.850,50 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu

3036/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3348/99476, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 283.154 
Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3036/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 8047/99476, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX X XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX za kupní cenu 688.263,40 Kč, dle vzoru 
kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3036/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 7153/99476, do XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX a XXXXX 
XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX, za kupní cenu 616.262,40 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 
2 předloženého materiálu

3036/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3628/99476, do vlastnictví  XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 313.359,00 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3036/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 8708/99476, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 752.205,10 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

2099/ZM1418/32          .....             32
5) rozhodlo
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s 
těmito bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech 
budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/7 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 3035 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava
Bytová jednotka č:

č. 3035/1 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 8640/212626, do XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXX 
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 759.315,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3035/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 3528/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX za kupní cenu 278.427,80 
Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 

materiálu 3035/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na 
pozemku oba ve výši 8525/212626, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX 
XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, za kupní cenu 
746.565,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu

3035/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 3545/212626, do vlastnictví XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX za kupní cenu 
298.200,00  Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu

3035/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6260/212626, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 541.653.80 Kč dle 
vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3035/12, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3590/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX X za kupní cenu 300.123, 80 
Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3035/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3527/212626, do XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a IXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 297.099,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3035/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6260/212626, do XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 546.653.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3035/17, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3590/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 300.123, 80 Kč 
dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3035/18, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3545/212626, do XXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX za 
kupní cenu 298.179,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 
předloženého materiálu

3035/19, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6333/212626 do vlastnictví XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 549.328.80 Kč dle 
vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3035/22, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3590/212626, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX za kupní cenu 300.123, 80 Kč dle 
vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3035/23, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3529/212626, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXX za kupní cenu 297.275,80 
Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3035/24, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6333/212626, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX 
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní 
cenu 544.328.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu

3035/26, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3880/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 326,553,80 Kč dle 
vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3035/27, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3892/212626 do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 327.609,80 
Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3035/28, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 7141/212626, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 615.462,80 
Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

2099/ZM1418/32          .....             32
6) rozhodlo
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s 
těmito bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech 
budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 126/8 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 3034 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava
Bytová jednotka č.

3034/1, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 7891/121257, do XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXXX 
XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 681.676,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3034/3, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6302/121257, do XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX a XXXX 
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 545.093,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 
2 předloženého materiálu

3034/4, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 3336/121257, do XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX a XXXX 
XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 285.107,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 
2 předloženého materiálu

3034/5, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 8016/121257, do spoluvlastnictví XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX a XX XXX 
XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 689.762,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který 
je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3034/6, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6302/121257, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 549.893,80 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3034/7, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 3336/121257, do vlastnictví XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 285.107,80 Kč, dle 
vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3034/8, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 8016/121257, do XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX a XXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX trvale bytem Horní 3034/104, 700 30 Ostrava-Bělský 
Les 691.024,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu

3034/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku oba 
ve výši 6376/121257, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX, za kupní cenu 551.605,80 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3034/10, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3336/121257, do vlastnictví XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 285.107,80 
Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3034/11, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 8053/121257, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 694.280,80 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3034/12 , podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 6376/121257, do XXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX a XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 
545.245.80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu

3034/13, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3336/121257 do vlastnictví XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX za kupní cenu 285.107,80 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3034/14, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 8053/121257, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 686.930,80 Kč, 
dle vzoru kupní smlouvy, která je přílpohou č. 1 předloženého materiálu

3034/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 7149/121257, do podílového spoluvlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 616.452,80 Kč, dle 
vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3034/16, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 3628/121257 do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 311.748, 
80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu

3034/17, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemku 
oba ve výši 8731/121257, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 
752.765,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu

2099/ZM1418/32          .....             32
7) rozhodlo
prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994 Sb, s 
těmito bytovými jednotkami spojené spoluvlastnické podíly na společných částech 
budovy, spoluvlastnické podíly na pozemku parc. č. 332 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je bytový dům č.p. 3030 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava
Bytová jednotka č.

3030/23, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 
5533/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 462 205,00 Kč dle vzoru 
kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu 

3030/42, podíl na společných částech domu a společných částech pozemku ve výši 5800/321998, do 
XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 499 530,00 
Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Nehlasoval
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Nepřítomen
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro