Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 15:35:18
bod č. 33. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2093/ZM1418/32          .....             32
1) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

pozemek p.p.č. 23/20

2093/ZM1418/32          .....             32
2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat nemovité věci v k.ú. 
Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

pozemek p.p.č. 35/1
pozemek p.p.č. 37/2

2093/ZM1418/32          .....             32
3) rozhodlo
že město nemá záměr směnit nemovité věci v k.ú. 
Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, svěřené městskému 
obvodu Slezská Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, a to:

část pozemku parc.č. 1030/1, o výměře 13 m2,
- část pozemku parc.č. 1031/1, o výměře 1044 m2,
- část pozemku parc.č. 1031/2, o výměře 6 m2,
- část pozemku parc.č. 750/3, o výměře 27 m2 dosud 
neoddělené geometrickým plánem

za nemovité věci ve vlastnictví společnosti Ridera 
Stavební a.s., sídlo Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 
Ostrava, IČO 451 92 464, a to:

- část pozemku parc.č. 1031/6, o výměře 497 m2 dosud neoddělenou 
geometrickým plánem,
- pozemek parc.č. 1030/2,
- pozemek parc.č. 963/3
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro