Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 15:26:36
bod č. 24. - Návrh na nabytí výrobně technických areálů v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2085/ZM1418/32          .....             32
1) souhlasí
se zahájením jednání o nabytí 
nemovitých věcí, včetně všech jejich 
součástí a příslušenství v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to

výrobně-technického areálu Karolina od společnosti

VÍTKOVICE, a.s.
se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, Vítkovice,
IČO 451 93 070,
kdy tento areál je tvořen nemovitými věci, uvedenými v 
důvodové zprávě předloženého materiálu

výrobně-technického areálu Žofinka od společnosti

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 452 74 924
kdy tento areál je tvořen nemovitými věci, uvedenými v 
důvodové zprávě předloženého materiálu

2085/ZM1418/32          .....             32
2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, prostřednictvím odboru 
majetkového
zahájit jednání o nabytí 
výrobně-technických areálů, uvedených v bodě 1) 
návrhu tohoto usnesení a uzavření kupních smluv a 
předložení příslušných materiálů 
orgánům města
Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 07.03.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 39 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Zdržel se Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nepřítomen Josef Graňák : Nepřítomen RSDr. Oldřich Jakubek : Nepřítomen
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro