Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 13:24:53
bod č. 14. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2018 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2068/ZM1418/32          .....             30
1) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti sociální péče pro rok 2018 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti sociální 
péče na rok 2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 
se subjekty zabezpečující sociální služby 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti sociální 
péče na rok 2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 
se subjekty zabezpečujícími související aktivity 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

2068/ZM1418/32          .....             30
2) rozhodlo
- o neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti sociální péče na rok 2018 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které 
jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže 
příloze

2068/ZM1418/32          .....             30
3) rozhodlo
- o poskytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti protidrogové prevence na rok 2018 dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na 
rok 2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty 
zabezpečujícími sociální služby uvedenými v 
příloze č. 4 předloženého materiálu

- o uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na 
rok 2018 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty 
zabezpečujícími související aktivity 
uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

2068/ZM1418/32          .....             30
4) schvaluje
finanční rezervu:

- v oblasti sociální péče v celkové 
výši 5.644.000 Kč;

- v oblasti protidrogové prevence v celkové výši 
460.000 Kč.

Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro 
plánovaný rozvoj sociálních služeb dle 4. 
Komunitního plánu sociálních služeb a 
souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018 
a Strategie protidrogové politiky statutárního města 
Ostravy na období 2016-2020 a pro řešení 
mimořádných okolností v průběhu roku 2018.

2068/ZM1418/32          .....             30
5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- s n i ž u j í běžné výdaje
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301,ORJ 180   o 29 662 tis. Kč
§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303,ORJ 180   o     30 tis. Kč
§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400,ORJ 180   o  1 264 tis. Kč

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům právnickým osobám     
§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301,ORJ 180   o    750 tis. Kč

- z v y š u j í 
neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím
§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o  2 075 tis. Kč
           pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o  1 210 tis. Kč
           pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180   o    980 tis. Kč

§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o    910 tis. Kč
           pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180   o    850 tis. Kč


§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o    452 tis. Kč


§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o  2 100 tis. Kč
           pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o    200 tis. Kč
           pol. 5229, ÚZ 7301,ORJ 180   o    270 tis. Kč

§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o    380 tis. Kč
          pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o     57 tis. Kč

§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o    450 tis. Kč
           pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o    200 tis. Kč

§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180   o    700 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o  1 850 tis. Kč
          pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180   o    550 tis. Kč

§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o    310 tis. Kč
           pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180   o    600 tis. Kč

§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o    260 tis. Kč
          pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o    400 tis. Kč

§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o  1 190 tis. Kč
           pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o  1 720 tis. Kč
           pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180   o    978 tis. Kč

§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o    150 tis. Kč
          pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180   o    550 tis. Kč

§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o    870 tis. Kč

§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o    990 tis. Kč
          pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o    550 tis. Kč
          pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180   o  1 200 tis. Kč

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o   230 tis. Kč

§ 4377, pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o   250 tis. Kč

§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o   600 tis. Kč
           pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o  1 660 tis. Kč

§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301,ORJ 180   o   550 tis. Kč
           pol. 5222, ÚZ 7301,ORJ 180   o  2 520 tis. Kč
           pol. 5223, ÚZ 7301,ORJ 180   o   130 tis. Kč

- z v y š u j í
neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím
§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400,ORJ 180    o   470 tis. Kč
§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7400,ORJ 180    o   100 tis. Kč
§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400,ORJ 180    o   200 tis. Kč
§ 4376, pol. 5223, ÚZ 7400,ORJ 180    o   150 tis. Kč
§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400,ORJ 180    o   220 tis. Kč
§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400,ORJ 180    o   124 tis. Kč

2068/ZM1418/32          .....             30
6) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
5) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 28.02.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 55 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro