Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 13:23:30
bod č. 48. - Souhlas s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Na Liščině 12A/689, Ostrava - Hrušov" a pro projekt "Snížení energetické náročnosti MŠ Požární 8/61, Ostrava - Heřmanice"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2066/ZM1418/32          .....             35
1) souhlasí
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 
udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné 
žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti 
právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných 
břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění 
jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části 
II, čl. 14 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem 
životního prostředí, které bylo městskému obvodu doručeno dne 30.10.2017 pod č. 
j. 115D316010199;

2066/ZM1418/32          .....             35
2) souhlasí
s tím, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu 
udržitelnosti (5 let ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné 
žádosti o platbu) a dále, že předmět podpory nebude po dobu udržitelnosti 
právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných 
břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění 
jejího účelu po stanovenou dobu) bez souhlasu Poskytovatele dotace dle části 
II, čl. 14 Přílohy č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Ministerstvem 
životního prostředí, které bylo městskému obvodu doručeno dne 12.10.2017 pod č. 
j. 115D316010072;
Výsledek hlasování
Přítomno: 55 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro