Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 12:55:25
bod č. 7. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 2018
(Poznámka: hlasování o návrhu Ing. Hařovského)
Usnesení

        
Výsledek hlasování
Přítomno: 55 Pro: 11 Proti: 7 Zdržel se: 36 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 14)
Mgr. Radim Babinec : Zdržel se doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Zdržel se Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Ivo Furmančík : Zdržel se Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Zdržel se Lukáš Král : Zdržel se
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Zdržel se Ing. Tomáš Macura, MBA : Zdržel se Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Zdržel se
Ladislav Rumánek : Zdržel se Mgr. Kateřina Šebestová : Zdržel se Žaneta Thomasová : Zdržel se
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Zdržel se Petr Veselka : Zdržel se
ČSSD (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Zdržel se
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Proti Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Proti
Ing. Miroslav Jopek : Zdržel se Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Proti
Ing. Vít Macháček : Proti Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Proti
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Zdržel se PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Zdržel se Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Vladimír Stuchlý : Zdržel se
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro