Zasedání č. 201801 - 32. zasedání zastupitelstva města Dne 31.01.2018 11:16:45
bod č. 63. - Zpráva o jednání zástupců SMO a společnosti Veolia Energie ČR, a.s v návaznosti na Memorandum o spolupráci mezi Veolia Energie ČR, a.s. a statutárním městem Ostrava
(Poznámka: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2056/ZM1418/32          .....             29
1) projednalo
Zprávu o jednání zástupců SMO a společnosti Veolia 
Energie ČR, a.s., v návaznosti na Memorandum o spolupráci mezi 
Veolia Energie ČR, a.s., a statutárním městem Ostrava

2056/ZM1418/32          .....             29
2) nesouhlasí
s nárůstem cen tepelné energie v Ostravě

2056/ZM1418/32          .....             29
3) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D.
zaslat společnosti Veolia Energie ČR, a. s., nesouhlasné stanovisko 
statutárního města Ostravy s nárůstem ceny tepla
Zodpovídá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora
Termín: 07.02.2018

2056/ZM1418/32          .....             29
4) zrušuje
bod 2) svého usnesení č. 1082/ZM1418/17 ze dne 25.05.2016

2056/ZM1418/32          .....             29
5) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D.
předkládat zastupitelstvu města Zprávu o jednání 
zástupců statutárního města Ostravy a společnosti Veolia 
Energie ČR, a.s., v návaznosti na Memorandum o spolupráci 
uzavřené mezi společností Veolia Energie ČR, a.s., a 
statutárním městem Ostrava
Zodpovídá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora
Výsledek hlasování
Přítomno: 55 Pro: 38 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 17
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Nehlasoval RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Nehlasoval Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro