Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:49:30
bod č. 49. - Nemovité věci v areálu Nad Porubkou - doplnění usnesení ZM č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18.10. 2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2038/ZM1418/31          .....             32

1) projednalo
žádost městského obvodu Poruba, který na základě záměru města prodat části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Poruba, usnesení č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18. 10. 2017, požaduje doplnění došlých nabídek od jednotlivých zájemců


2038/ZM1418/31          .....             32

2) pověřuje
městský obvod Poruba, aby si na základě došlých nabídek k prodeji níže uvedených nemovitých věcí, a to:

- části pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 3083 m2, která je dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2801/169 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1701 m2, označenou písmenem h 
- část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 361m2, označenou písmenem i 
sloučené dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, do pozemku parc. č. 2801/168 o výměře 2062 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava

vyžádal, na základě došlých nabídek, doplnění informací od jednotlivých zájemců
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro