Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:48:55
bod č. 48. - Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. 1. Máje), návrh na záměr města prodat část pozemku (ul.Palackého), návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Vítězná)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2037/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 2953/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


2037/ZM1418/31          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat

část pozemku p. p. č. 966/7 o výměře 91 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která je dle geometrického plánu č. 2154-19/2016 vyhotoveného pro k. ú. Přívoz, označena jako pozemek p. p. č. 966/13 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


2037/ZM1418/31          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města prodat
pozemek parc. č. 1115/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrav a Přívoz

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 7
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 5)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nehlasoval
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro