Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:47:58
bod č. 47. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy (ul. Koblovská) a v k. ú. Dubina u Ostravy (ul. Horní), obec Ostrava
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                                                  (zn. předkladatele)
2036/ZM1418/31                   .....                         32

1) rozhodlo
o záměru města prodat

pozemek parc. č. 570/5

v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Petřkovice,

viz příloha č. 1 předloženého materiálu,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


2036/ZM1418/31                   .....                         32

2) rozhodlo
o záměru města prodat

část pozemku parc. č. 121/1 o výměře 354 m2 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 429-12/2017 nově označena jako pozemek parc. č. 121/12 v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jih

viz příloha č. 2 předloženého materiálu,

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit


2036/ZM1418/31                   .....                         32

3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnout o prodeji nemovité věci dle bodu 2) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro