Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:46:17
bod č. 45. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: hlasování o předloženém návrhu usnesení)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2034/ZM1418/31          .....             32

1) projednalo
žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Stará Bělá, z.s., se sídlem Junácká 6/138, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 447 43 980 o směnu pozemků v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava uvedených v bodě 2) tohoto usnesení bez doplatku


2034/ZM1418/31          .....             32

2) rozhodlo
směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:

pozemek parc.č. 3631/14 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Stará Bělá

za

pozemek parc.č. 1261/2 ve vlastnictví TJ Sokol Stará Bělá, z.s., se sídlem Junácká 6/138, Stará Bělá, 724 00 Ostrava, IČO 447 43 980 

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s tím, že TJ Sokol Stará Bělá, z.s. uhradí částečný rozdíl vyplývající z rozdílných hodnot směňovaných nemovitých věcí, a to ve výši 21.045,26 Kč.

Odůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 6
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro