Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:39:16
bod č. 44. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2033/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci, a to:


pozemek parc.č. 3238/23

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (bez svěření)


pozemek p.p.č. 455/172
pozemek p.p.č. 1095/16
pozemek p.p.č. 1095/45
pozemek p.p.č. 1095/47
pozemek p.p.č. 109549
pozemek p.p.č. 1095/50 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava (bez svěření)
pozemek p.p.č. 455/64
pozemek p.p.č. 1005/25
pozemek p.p.č. 1005/61 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava (bez svěření)

pozemek p.p.č. 455/137 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava (svěřený MOb Vítkovice)

za

pozemek parc.č. 3238/1
pozemek parc.č. 3238/3
pozemek parc.č. 3238/6
pozemek parc.č. 3238/7
pozemek parc.č. 3238/8
pozemek parc.č. 3238/9
pozemek parc.č. 3238/10
pozemek parc.č. 3238/11
pozemek parc.č. 3238/12
pozemek parc.č. 3238/13
pozemek parc.č. 3238/14
pozemek parc.č. 3238/15
pozemek parc.č. 3238/16
pozemek parc.č. 3238/19
pozemek parc.č. 3238/29
pozemek parc.č. 3238/30
pozemek parc.č. 3238/31
pozemek parc.č. 3238/32
pozemek parc.č. 3238/33
pozemek parc.č. 3238/34
pozemek parc.č. 3238/35
pozemek parc.č. 3238/36
pozemek parc.č. 3238/37
pozemek parc.č. 3238/38
pozemek parc.č. 5984/8
pozemek parc.č. 5984/9
pozemek parc.č. 5984/1
pozemek parc.č. 5984/11
pozemek parc.č. 5984/12
pozemek parc.č. 5984/14
pozemek parc.č. 5985/1
pozemek parc.č. 5985/3
pozemek parc.č. 5985/4
pozemek parc.č. 5985/5
pozemek parc.č. 5987
pozemek parc.č. 5988

všechny v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví - Dopravního podniku Ostrava a.s., sídlo Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 619 74 757


a zároveň si vyhrazuje právo směnit všechny tyto výše uvedené nemovité věci včetně součástí společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, případně i více uvedených věcí, přičemž si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro