Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:38:44
bod č. 43. - Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2032/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
darovat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
• pozemek parc. č. 4168/3,
• pozemek parc. č. 4168/5,
• pozemek parc. č. 4168/9,
• pozemek parc. č. 4168/10,
• část pozemku parc. č. 4168/1 – ostatní plocha, jiná plocha, díl d)+e), o výměře
19289 m2, pozemek parc.č. 4168/11 o výměře 391 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc.č. 4168/12, o výměře 545 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parc.č. 4168/13, o výměře 667 m2, ostatní plocha, jiná plocha, část pozemku
parc.č. 4168/14, díl c), o výměře 463 m2, dle geometrického plánu č. 4198-180/2017 oddělené a vše nově označené jako pozemek parc.č. 4168/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 355 m2,
• část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m2,
dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek
parc.č. 4168/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
• část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 604 m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek
parc. č. 4168/44 – ostatní plocha, ostatní komunikace,

• část pozemku parc. č. 4168/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2,
dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek
parc. č. 4168/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
• část pozemku parc. č. 4168/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5938 m2, dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace, včetně zpevněné plochy,
• část pozemku parc. č. 4168/6 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m2,
dle téhož geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek
parc. č. 4168/47 – ostatní plocha, jiná plocha
Moravskoslezskému kraji, sídlo 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 708 90 692
a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 2) předloženého materiálu
 
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro