Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:38:16
bod č. 42. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Vojanova)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2031/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- pozemek parc. č. 192/2,
- pozemek parc. č. 192/8,
- pozemek parc. č. 192/9,

- budovu č. p. 3127, obč. vyb., která je umístěna na pozemcích parc. č. 192/2, parc. č. 192/8, parc. č. 192/9 (ve vlastnictví Vega-realitní společnost s.r.o.), na pozemcích parc. č. 192/3, parc. č. 192/5, parc. č. 192/6 a parc. č. 192/7(ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz) a na pozemku parc. č. 192/4 (ve vlastnictví statutárního města Ostravy),

včetně příslušenství. Příslušenství budovy tvoří veškeré přípojky inženýrských sítí (plyn, voda, kanalizace, elektřina),


za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 19.800.000,- Kč


od společnosti Vega-realitní společnost s.r.o., se sídlem Dlouhá 194/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 253 53 675


a rozhodlo uzavřít Kupní smlouvu a Smlouvu o prosté správě majetku se společností dle přílohy č. 3 a č. 4 předloženého materiálu za podmínky, že před uzavřením těchto smluv předá společnost městu průkaz energetické náročnosti budovy.


Odůvodnění odchylky od ceny v daném místě a čase obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 42 Proti: 1 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 7)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Proti Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Zdržel se Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro