Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:28:15
bod č. 37. - Návrh na zrušení usnesení ZM, návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, uzavřít kupní smlouvu, návrh na svěření spoluvlastnických podílů
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2026/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
zrušit své usnesení č. 1770/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017 v plném rozsahu

(viz příloha č. 2 tohoto materiálu).


2026/ZM1418/31          .....             32

2) rozhodlo
koupit spoluvlastnické podíly pozemků, a to: 

- spoluvlastnický podíl ve výši  6/26 pozemku parc. č. 1566/7

- spoluvlastnický podíl ve výši  6/14 pozemku parc. č. 1735

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku parc. č. 1617/1

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku parc. č. 1628/3

- spoluvlastnický podíl ve výši  1/33 pozemku parc. č. 1641/3

- spoluvlastnický podíl ve výši  6/12 pozemku parc. č. 1696/2

- spoluvlastnický podíl ve výši 24/48 pozemku parc. č. 1707,

vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, se všemi součástmi a příslušenstvím


od vlastníka: 

PRIOR – Severomoravské OD Ostrava v likvidaci, státní podnik, se sídlem Hrabákova 1861/1, Moravská Ostrava, 702 00, IČO: 001 57 325,


za sjednanou kupní cenu v celkové výši 30.000,- Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 tohoto materiálu,

za podmínky, že bude prodávajícím doložen souhlas Ministerstva financí ČR, a to v souladu s čl. II., odst. 1. přiložené kupní smlouvy.


2026/ZM1418/31          .....             32

3) si vyhrazuje
rozhodnutí označit spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, uvedených v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví


2026/ZM1418/31          .....             32

4) rozhodlo
označit spoluvlastnické podíly nemovitých věcí, uvedených v bodě 2) tohoto usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Radvanice a Bartovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětné spoluvlastnické podíly statutární město Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro