Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:23:20
bod č. 20. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2019/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo

koupit pozemek parc. č. 317/13 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
za sjednanou kupní cenu ve výši 20.150,-Kč
od XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 3 tohoto materiálu.


2019/ZM1418/31          .....             32

2) rozhodlo

koupit pozemek parc. č. 317/17 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
za sjednanou kupní cenu ve výši 157.090,-Kč
od XXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, bydlištěm XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 tohoto materiálu.
 

2019/ZM1418/31          .....             32

3) rozhodlo

koupit pozemek parc. č. 317/18, v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
za sjednanou kupní cenu ve výši 197.400,-Kč
od Manželů XXXXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, oba bydlištěm XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX
a uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 5 tohoto materiálu.


2019/ZM1418/31          .....             32

4) si vyhrazuje
rozhodnutí označit nemovité věci uvedené v bodu 1) - 3) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.


2019/ZM1418/31          .....             32

5) rozhodlo
označit nemovité věci uvedené v bodu 1) - 3) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Ostrava - Jih, dle ust. čl. 9 odst. 2, písm. b) Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro