Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:20:43
bod č. 16. - Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2015/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
že město nemá záměr směnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 1634

- parc. č. 1639

- parc. č. 1641

- parc. č. 1686/2

- parc. č. 1715

- parc. č. 1716

- parc. č. 1717

- parc. č. 1718

- parc. č. 1719

- parc. č. 1725/1

- parc. č. 1732

- parc. č. 1738

- parc. č. 1739

- parc. č. 1740

- parc. č. 1741

- parc. č. 1742

- parc. č. 1743

- parc. č. 1744

- parc. č. 1746

- parc. č. 1747

- parc. č. 1748

- parc. č. 1749

- parc. č. 1750

ve vlastnictví ASPET-INVEST s.r.o., se sídlem Jana Šoupala 1597/3, 708 00, Ostrava, Poruba, IČO: 268 60 848


za pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, a to:


- parc. č. 1795/104

- parc. č. 1795/105

- parc. č. 1950/1

- parc. č. 1974/1

- parc. č. 1974/2

- parc. č. 1974/3

- parc. č. 1974/4

- parc. č. 2010

- parc. č. 2011

- parc. č. 2012

- parc. č. 2013

- parc. č. 2015

- parc. č. 2016

- parc. č. 2017

- parc. č. 2018

- parc. č. 2021

- parc. č. 2025

- parc. č 2026

- parc. č 2027

- parc. č 2028

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava.


2015/ZM1418/31          .....             32

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat


- pozemek p.č.st. 325/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro