Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 14:17:49
bod č. 35. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy"
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2012/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
o uzavření „Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy“, mezi

statutárním městem Ostrava

a

společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

a

společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno dle důvodové zprávy a přílohy č. 9 předloženého materiálu,

za podmínky, že bude splněn závazek společnosti RED HOUSE DEVELOMPENT, s.r.o. vůči statutárnímu město Ostrava vyplývající z „Dohody o úpravě některých práv a povinností vyplývající ze souhlasu s převodem nemovitých věcí“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu


2012/ZM1418/31          .....             32

2) rozhodlo
o přijetí bankovní záruky vystavené společností Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, spisová značka: B 1171 vedená u Městského soudu v Praze, až do výše 52.780.000,- Kč


za podmínky, že takováto bankovní záruka bude řádně učiněna vůči statutárnímu městu Ostrava a svým obsahem bude zcela odpovídat ujednání dle smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto usnesení


2012/ZM1418/31          .....             32

3) rozhodlo
o uzavření „Dohody o úpravě některých práv a povinností vyplývající ze souhlasu s převodem nemovitých věcí“, mezi statutárním městem Ostrava a společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., IČO: 27844960, se sídlem: Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy č. 10 předloženého materiálu


2012/ZM1418/31          .....             32

4) rozhodlo
o uzavření „Smlouvy o přistoupení k dluhu“, mezi statutárním městem Ostrava a společností Smart Innovation Center, s.r.o., IČO: 65409574, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno dle důvodové zprávy a přílohy č. 12 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 35 Proti: 0 Zdržel se: 11 Nehlasovalo: 8
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Zdržel se Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Nehlasoval
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Nehlasoval Ing. Ivan Tomášek : Zdržel se
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Nehlasoval
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro