Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 13:00:58
bod č. 8. - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2003/ZM1418/31          .....             35

1) rozhodlo
stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce s účinností od 1.1.2018 následovně:


a) člen rady - odměna ve výši 12 400 Kč

b) předseda výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 6 200 Kč

c) člen výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 5 200 Kč

d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí - odměna ve výši 3 100 Kč


2003/ZM1418/31          .....             35

2) rozhodlo
o poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí přičemž sčítání odměn se omezuje takto:

a) odměna za výkon funkce se stanoví jako součet odměn za 3 nejvyšší funkce

b) k dalším funkcím se nepřihlíží

c) není přípustný souběh odměny za funkci přesedy a člena téhož výboru, komise, zvláštního orgánu

d) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva


2003/ZM1418/31          .....             35

3) rozhodlo
o výši souhrnných odměn dle přílohy č.1 předloženého materiálu


2003/ZM1418/31          .....             35

4) rozhodlo
o poskytování měsíční odměny:

a) v případě nového člena zastupitelstva ode dne složení slibu

b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí, najmenování do nové funkce apod.) bude odměna poskytována ode dne změny počtu vykonávaných funkcí dle příslušné kombinace souběhu funkcí a ve výši dle přílohy č.1 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro