Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 12:52:49
bod č. 5. - Návrh na udělení Čestného občanství města Ostravy, udělení Ceny města Ostravy in memoriam a udělení Ceny města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
2000/ZM1418/31          .....             35

1) uděluje

Čestné občanství města Ostravy MUDr. VXXXXXXXX DXXXXXX, narozenému XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXX XXX XX, XXX XXXX XXXXXXX X, spojené s finančním darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


2000/ZM1418/31          .....             35

2) uděluje

Čestné občanství města Ostravy panu LXXXX EXXXXXXX, narozenému XXX XX XXXX XX XXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXXXXX, spojené s finančním darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č.2 předloženého materiálu


2000/ZM1418/31          .....             35

3) uděluje

Cenu města Ostravy in memoriam PhDr. BXXXXXX PXXXXXXXXX, (XX XX XXXX X XXX XXX XXXX)


2000/ZM1418/31          .....             35

4) rozhodlo

o poskytnutí daru ve výši 100 tis. Kč synovi  PhDr. BXXXXXX PXXXXXXXXX oceněné Cenou města in memoriam MXXXX PXXXXXXXXX, narozenému XXX XX XXXX, bytem XXXXX XXXX  XXX XXXX XXXXXXX a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


2000/ZM1418/31          .....             35

5) uděluje

Cenu města Ostravy AXXXXXXXX GXXXXXXXXX, narozené XX XX XXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX, spojenou s finančním darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


2000/ZM1418/31          .....             35

6) uděluje

Cenu města Ostravy RNDr. JXXXXX KXXXXXXX, narozené XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXX X XXXXXX, spojenou s finančním darem 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


2000/ZM1418/31          .....             35

7) uděluje

Cenu města Ostravy XXXX RXXXXX HXXXXXXX, narozené XX XX XXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXX, spojenou s finanční odměnou 100 tis. Kč a rozhodnout o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


2000/ZM1418/31          .....             35

8) schvaluje
 
 rozpočtové opatření, kterým se
- snižují

běžné výdaje na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 400 tis. Kč

- snižují

investiční příspěvky na § 3311, pol. 6351, ÚZ 1080, org. 4234, ORJ 160 o 200 tis. Kč

- zvyšují

dary obyvatelstvu na § 3399, pol. 5492, ORJ 221 o 600 tis. Kč 


2000/ZM1418/31          .....             35

9) ukládá
radě města realizovat rozpočtové opatření dle bodu 8) tohoto usnesení
T: 29. 12. 2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro