Zasedání č. 201710 - 31. zasedání zastupitelstva města Dne 13.12.2017 12:51:01
bod č. 13. - Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše "A"
(Poznámka: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1999/ZM1418/31          .....             32

1) rozhodlo
uzavřít "Dohodu o zániku předkupního práva" k nemovitým věcem v k. ú. Mošnov, obec Mošnov a v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č.1 předloženého materiálu


1999/ZM1418/31          .....             32

2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem", se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto Správce programu


1999/ZM1418/31          .....             32

3) rozhodlo
uzavřít "Dodatek č. 3, ke Smlouvě o budoucích smlouvách o koupi pozemků" uzavřené dne 25. 2. 2009, ev. č. 0551/2009/MJ, se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu, jakožto Správce programu 


1999/ZM1418/31          .....             32

4) rozhodlo
uzavřít "Úplné znění smlouvy o budoucích smlouvách o koupi pozemků uzavřené dne 25. 2. 2009", se společností OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., IČO: 289 38 186, se sídlem 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za podmínky udělení souhlasu Ministerstva průmyslu a obchodu, jakožto Správce programu
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro