Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:53:01
bod č. 59. - Zapojení nerozpočtovaných příjmů
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1990/ZM1418/30          .....             29
1) schvaluje
zapojení nerozpočtovaných příjmů dle důvodové 
zprávy předkládaného materiálu

1990/ZM1418/30          .....             29
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í
- daňové příjmy

na ORJ 120, pol. 1111 o 106 701 tis.Kč
           pol. 1112 o  19 757 tis.Kč
           pol. 1121 o  29 011 tis.Kč
           pol. 1211 o 284 994 tis.Kč
           pol. 1381 o  29 695 tis.Kč
           pol. 1382 o   4 827 tis.Kč
           pol. 1383 o  25 478 tis.Kč

- nedaňové příjmy
na § 6310, pol. 2142, ORJ 125 o 67 092 tis.Kč

- kapitálové výdaje
na § 3522, pol. 6909, ORJ 180, ÚZ 1080 o 100 000 tis.Kč
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 250 000 tis.Kč
na § 3312, pol. 6909, ORJ 160, ÚZ 1060 o 100 000 tis.Kč
na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, ÚZ 1080 o 73 849 tis.Kč

- neinvestiční transfery
na § 3429, pol. 5331, ORJ 190, ÚZ 1010 o 7 000 tis.Kč

- účelová rezerva pro městské obvody (hazard)
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120, ÚZ 1355 o 30 000 tis.Kč

s n i ž u j í
- daňové příjmy
na pol. 1113, ORJ 120 o 6 706 tis.Kč 

1990/ZM1418/30          .....             29
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Nehlasoval Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 6)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen