Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:14:08
bod č. 60. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava městskému obvodu Polanka nad Odrou
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1983/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a to:- pozemek 
parc.č. 2886/28 od vlastníků - manželé Ing. PXXXX DXX, rok nar. XXXX a JXXX 
DXXXXX, rok nar. XXXX, oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX 
XXXOstrava,za sjednanou kupní cenu 149.050,-Kč a uzavřít kupní smlouvu dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu, při odchylce od ceny obvyklé zdůvodněné v 
příloze č. 3 předloženého materiálu.

1983/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc uvedenou v bodu 1) 
návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 
obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
statutární město Ostrava nabude předmětnou nemovitou věc do 
svého vlastnictví

1983/ZM1418/30          .....             32
3) rozhodlo
označit nemovitou věc uvedenou v bodu 1) návrhu usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou , dle čl. 9 
odst. (1), písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn 
a doplňků, za podmínky, že statutární město Ostrava nabude 
předmětnou nemovitou věc do svého vlastnictví 
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen