Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:12:51
bod č. 55. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1981/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:

pozemek parc.č. 312 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 37 m2

jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. (trafostanice TS 
OS_9060)

- pozemek parc.č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 38 m2

jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. (trafostanice TS 
OS_9058)

- pozemek parc.č. 110/55 – zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 41 m2

jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. (trafostanice TS 
OS_8620)

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlo Děčín - Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 247 29 035

a zároveň si vyhrazuje právo prodat všechny tyto 
výše uvedené nemovité věci (části pozemků) 
včetně součástí společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, 
případně i více uvedených věcí, přičemž si 
zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen