Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:09:31
bod č. 52. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Hrabová, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1978/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
nekoupit nemovité věci:
- pozemek parc. č. 414/5 - pozemek parc. č. 416/4- pozemek parc. č. 414/6- 
pozemek parc. č. 416/5- pozemek parc. č. 416/2- pozemek parc. č. 414/7- pozemek 
parc. č. 423/1- pozemek parc. č. 423/3- pozemek parc. č. 423/4- pozemek parc. 
č. 435/1- pozemek parc. č. 414/2- pozemek parc. č. 414/3- pozemek parc. č. 
429/3- pozemek parc. č.  431vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava
od vlastníků:- XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX- 
XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen