Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:08:43
bod č. 50. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabůvka, Moravská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Vítkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1976/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, k. ú. 
Moravská Ostrava, k. ú. Zábřeh nad Odrou a k. ú. 
Vítkovice, obec Ostrava, a to pozemky:

a) v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava
- p. p. č. 941/2
- p. p. č. 963/1

b) v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
- parc. č. 2976/8

c) v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- p. p. č. 455/86

d) v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
- parc. č. 973/40
- parc. č. 1244/1
- parc. č. 1244/11
- parc. č. 1252/3
- parc. č. 1440/1
- parc. č. 1440/3
- parc. č. 1442/1
- parc. č. 1442/4
- parc. č. 1442/5
- parc. č. 1442/6

od vlastníka VÍTKOVICE, a.s., IČO 451 93 070, sídlo 
Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, za cenu obvyklou v 
celkové výši 17.437.310,00 Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

1976/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p. p. č. 941/2 v k. ú. 
Hrabůvka, obec Ostrava a pozemek p. p. č. 455/86, k.ú. Zábřeh nad 
Odrou, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětné pozemky statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví

1976/ZM1418/30          .....             32
3) rozhodlo
označit pozemek p. p. č. 941/2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a pozemek 
p. p. č. 455/86, k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětné pozemky statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen