Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:07:08
bod č. 47. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, lokalita ulice K Vodě
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1973/ZM1418/30          .....             32
1) projednalo
návrh směnit
část pozemku parc. č. 1318/1, která je dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemků č. 1029-451/2015 vyhotoveného 
pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 
pozemek parc. č. 1318/64 o výměře 1504 m2

ve vlastnictví právnické osoby

za

část pozemku parc. č. 1318/14, která je dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemků č. 1029-451/2015 vyhotoveného 
pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 
pozemek parc. č. 1318/63 o výměře 22983 m2

a

část pozemku parc. č. 2103, která je dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemků č. 1029-451/2015 vyhotoveného 
pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 
pozemek parc. č. 2103/2 o výměře 376 m2

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Hošťálkovice

1973/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo
o záměru města směnit

část pozemku parc. č. 1318/1, která je dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemků č. 1029-451/2015 vyhotoveného 
pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 
pozemek parc. č. 1318/64 o výměře 1504 m2

ve vlastnictví právnické osoby

za

část pozemku parc. č. 1318/14, která je dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemků č. 1029-451/2015 vyhotoveného 
pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 
pozemek parc. č. 1318/63 o výměře 22983 m2

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Hošťálkovice

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

1973/ZM1418/30          .....             32

3) rozhodlo,
že město nemá záměr směnit

část pozemku parc. č. 2103, která je dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemků č. 1029-451/2015 vyhotoveného 
pro k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, označena jako 
pozemek parc. č. 2103/2 o výměře 376 m2

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Hošťálkovice
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen