Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:06:40
bod č. 46. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1972/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města darovat nemovité věci v k.ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a 
to:

- část pozemku parc.č. 4168/6 – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 17 m2, dle geometrického plánu č. 
4198-180/2017 oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 4168/47 – 
ostatní plocha, jiná plocha,

- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 65 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 
4168/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace,

- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 604 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 
4168/44 – ostatní plocha, ostatní komunikace,

- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 23 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 
4168/45 – ostatní plocha, ostatní komunikace,

- část pozemku parc.č. 4168/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 5938 m2, dle téhož 
geometrického plánu oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 
4168/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace, včetně 
zpevněné plochy,

- část pozemku parc.č. 4168/1 – ostatní plocha, jiná 
plocha, díl d)+e), o výměře 19289 m2, pozemek parc.č. 4168/11 o 
výměře 391 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek 
parc.č. 4168/12, o výměře 545 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, pozemek parc.č. 4168/13, o výměře 667 m2, ostatní plocha, 
jiná plocha, část pozemku parc.č. 4168/14, díl c), o 
výměře 463 m2, dle téhož geometrického plánu 
oddělené a vše nově označené jako pozemek parc.č. 4168/1 
– ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 355 m2,

- pozemek parc.č. 4168/3 – ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 4168/5 – ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 4168/9 – ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc.č. 4168/10 – ostatní plocha, jiná plocha

Moravskoslezskému kraji, sídlo 28. října 2771/117, 702 00 
Ostrava, IČO 708 90 692

a zároveň si vyhrazuje právo darovat všechny tyto 
výše uvedené nemovité věci (části pozemků) 
včetně součástí společně, nebo kteroukoliv z nich jednotlivě, 
případně i více uvedených věcí, přičemž si 
zároveň vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nehlasoval Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen