Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 15:06:10
bod č. 45. - Rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1971/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
neuzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci při 
přípravě a realizaci významných dopravních staveb 
mezi Moravskoslezským krajem, sídlo 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČO 70890692 a statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 dle návrhu, 
který byl zaslán statutárnímu městu Ostrava 
Moravskoslezským krajem a který tvoří přílohu č. 
1 předloženého materiálu

1971/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo
uzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci při přípravě 
a realizaci významných dopravních staveb mezi 
Moravskoslezským krajem, sídlo 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČO 70890692 a statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu s úpravou v 
článku 4 smlouvy - Financování staveb, 
spočívající ve změně rámcového předpokladu 
financování Staveb v jednotlivých letech s 
participací stran na odhadovaných nákladech, v rozsahu dle 
důvodové zprávy
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nehlasoval Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen