Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 14:57:25
bod č. 25. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Výškovice u Ostravy a k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1967/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města prodat nemovitou věc v k. ú. Michálkovice, 
obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p. p. č. 
59/10

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

1967/ZM1418/30          .....             32
2) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat níže uvedené 
nemovité věci:

a) v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky:

- parc. č. 868/1
- parc. č. 868/7
- parc. č. 868/8
- parc. č. 868/9
- parc. č. 869/1
- parc. č. 869/7
- parc. č. 869/10
- parc. č. 869/21
- parc. č. 870/1

b) v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené 
městskému obvodu Ostrava-Jih, a to pozemky:

- parc. č. 868/15
- parc. č. 869/17
- parc. č. 869/18
- parc. č. 869/19

c) v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, nesvěřené městskému 
obvodu Stará Bělá, a to pozemky:

- parc. č. 2917/4
- parc. č. 2917/8
Výsledek hlasování
Přítomno: 46 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen