Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 14:41:16
bod č. 16. - Návrh na záměr města zřídit právo stavby na nemovitosti v k.ú. Svinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1958/ZM1418/30          .....             32
1) rozhodlo
o záměru města
zřídit právo stavby k pozemkům a k částem pozemků ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeným 
Městskému obvodu Svinov, a to:

parc.č. 3162/4, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 448 m2
parc.č. 3475/15, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 1 490 m2
parc.č. 3162/1, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 2 245 m2
parc.č. 3475/1, ost. plocha - jiná plocha o výměře 1 499 m2

a dále

- k části pozemku parc.č. 3475/15 o výměře 6 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2755 - 571/2017, vyhotoveného 
pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3475/28 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava

- k části pozemku parc.č. 3475/15 o výměře 16 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2762 - 607/2017 vyhotoveného 
pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3475/30 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava

- k části pozemku parc.č. 3475/1 o výměře 1 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2762 - 607/2017 vyhotoveného 
pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3475/29 v k.ú. 
Svinov, obecOstrava

- k části pozemku parc.č. 3162/4 o výměře 2 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2762 - 607/2017 vyhotoveného 
pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3162/9 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava

- k části pozemku parc.č. 3162/1 o výměře 1 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2762 - 607/2017 vyhotoveného 
pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3162/8 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava

- k čásit pozemku parc.č. 3162/1 o výměře 4 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2762 - 607/2017, vyhotoveného 
pro k.ú. Svinov, označena jako pozemek parc.č. 3162/7 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava

(ul. Sjízdná x ul. Opavská , v blízkosti prodejny 
Lidl Česká republika v.o.s. v Ostravě - Svinově)

dle geometrických plánů č. 2762 - 607/2017 a č. 2755 - 571/2017, 
které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 47 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Nepřítomen
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen