Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 13:07:42
bod č. 33. - Fúze společností Ostravské výstavy, a.s. a Ostravský informační servis, s.r.o.
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1938/ZM1418/30          .....             35
1) souhlasí
se záměrem fúze sloučením společnosti Ostravské 
výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25399471 a společnosti Ostravský 
informační servis, s.r.o. , se sídlem Jurečkova 1935/12, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26879280, kdy bude 
nástupnickou společností společnost Ostravské 
výstavy, a.s., se sídlem Černá louka 3235, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25399471
 


Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 31 Proti: 8 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 2, Proti: 3, Zdržel se: 6)
Ing. Kamil Bednář : Zdržel se Bc. Lucie Feiková : Proti Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Proti Ing. Ivo Hařovský : Zdržel se Ing. Jakub Jež : Zdržel se
Ing. Lumír Palyza : Zdržel se Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Zdržel se
Ing. Petr Stachura : Proti Václav Štolba : Zdržel se Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 3)
JUDr. Josef Babka : Proti Josef Graňák : Proti RSDr. Oldřich Jakubek : Proti
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Proti Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Proti Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Nehlasoval
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen