Zasedání č. 201709 - 30. zasedání zastupitelstva města Dne 15.11.2017 10:03:46
bod č. 3. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1936/ZM1418/30          .....             35

1) volí
kandidáty:
paní AXXX AXXXXXXXX, trvalý pobyt Ostrava-XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní AXXXXXX BXXXXXXXX, trvalý 
pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem 
Babincem (hnutí ANO 2011),paní VXXXXX HXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXX 
XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 
2011),paní JXXX HXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),pana Ing. Bc. 
PXXXX HXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženého 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní Bc. KXXXXXXX HXXXXXXXX, 
trvalý pobyt OstravaXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX navrženou paní doc. Ing. Ivetou 
Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),paní AXXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt 
OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem 
(hnutí ANO 2011),paní MXXXX KXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX XX XXXXX 
XXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní HXXXXX 
MXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženou panem 
Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),pana Bc. PXXXX MXXXXXX, trvalý pobyt 
OstravaXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX navrženého panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. 
(KDU-ČSL),paní ZXXXXX PXXXXXXX, trvalá pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),paní 
ŠXXXX RXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 
navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),pana JUDr. MXXXXXXXX 
SXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX navrženého 
panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM),paní EXXXXX MXXXXX SXXXXXXXX, trvalý pobyt 
OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem 
(hnutí ANO 2011),paní RXXXXX SXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),pana PhDr. Mgr. 
Ing. Bc. LXXXXX SXXXXXXX, MBA, MSc., trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX 
XXXXXXX navrženého paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 
Ostravak),paní DXXXXXX SXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXX navrženou panem Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. (KDU-ČSL),pana JXXXXX 
SXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX, navrženého 
paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),pana PXXXX SXXXXX, 
trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX navrženého panem Mgr. 
Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),paní DXXXXXX ŠXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt 
OstravaXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem 
(hnutí ANO 2011),paní JXXXXXXX ŠXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXXXX X 
XXXXX XXXXXXXX navrženou paní doc. Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D. (hnutí 
Ostravak),paní DXXXXX ŠXXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX navrženou panem Mgr. Michalem Mariánkem (hnutí Ostravak),paní 
MXXXXX UXXXXXXXXX, trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX navrženou 
panem Mgr. Radimem Babincem (hnutí ANO 2011),pana Ing. PXXXX VXXXXXXXX, Ph.D., 
trvalý pobyt OstravaXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX navrženého paní doc. Ing. Ivetou 
Vozňákovou, Ph.D. (hnutí Ostravak),paní ŠXXXX VXXXXXXXXX, trvalý pobyt 
OstravaXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem 
Babincem (hnutí ANO 2011),paní LXXXXXX ZXXXXXXXXX, trvalý pobyt 
OstravaXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX navrženou panem Mgr. Radimem Babincem 
(hnutí ANO 2011)
za přísedící Okresního soudu v Ostravě na dobu 4 let
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro Žaneta Thomasová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nepřítomen
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nepřítomen
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nepřítomen