Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 13:08:21
bod č. 44. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1925/ZM1418/29          .....             32

1) rozhodlo
že má záměr prodat

pozemek parc. č. 2064/9
pozemek parc. č. 2064/23
pozemek parc. č. 2064/24
pozemek parc. č. 2064/25
pozemek parc. č. 2064/26
pozemek parc. č. 2064/27
pozemek parc. č. 2064/28
pozemek parc. č. 2064/29
pozemek parc. č. 2064/30
pozemek parc. č. 2064/31
pozemek parc. č. 2064/35
pozemek parc. č. 2064/36
pozemek parc. č. 2064/37
pozemek parc. č. 2064/38
pozemek parc. č. 2064/39
pozemek parc. č. 2064/41
pozemek parc. č. 2064/42
pozemek parc. č. 2064/43
pozemek parc. č. 2064/44
pozemek parc. č. 2064/45
pozemek parc. č. 2064/48
pozemek parc. č. 2064/49
pozemek parc. č. 2064/50
pozemek parc. č. 2078/10

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


1925/ZM1418/29          .....             32

2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí o prodeji předmětných pozemků 
uvedených v bodě 1) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Zdržel se Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Zdržel se
ČSSD (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Nehlasoval
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Zdržel se
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda, MBA : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jindřich Středula : Zdržel se