Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 12:54:52
bod č. 41. - Návrh přijmout darem nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh svěřit nemovitou věc a věci movité v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava městskému obvodu Pustkovec
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1922/ZM1418/29          .....             32

1) rozhodlo
přijmout darem od TJ Sokol Pustkovec z.s., se sídlem Pustkovecká 
356/103, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 447 41 171, nemovitou věc a věci 
movité v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to:

- pozemek parc.č. 4407/2 jehož součástí je stavba s č.p. 356, 
občanská vybavenost 

- stůl, 6 kusů skříní

- 13 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 
1100 mm

-  2 ks vysoká šatnová lavice s háčky délky 
1500 mm

a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu


1922/ZM1418/29          .....             32

2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto 
usnesení v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, jakožto majetek 
svěřený městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, v platném znění


1922/ZM1418/29          .....             32

3) rozhodlo
označit věci uvedené v bodě 1) návrhu tohoto usnesení v 
k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Pustkovec, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
v platném znění
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Nehlasoval
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro