Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 12:51:58
bod č. 21. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Svinov, návrh na záměr směnit nemovité věci v k.ú. Svinov a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: hlasováno o usnesení s úpravou - vypuštění bodu 4) )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1916/ZM1418/29          .....             32

1) rozhodlo
o záměru města prodat

- část pozemku parc.č. 2742/1 díl c) o výměře 45 m2, 
část pozemku parc.č. 2743/1 díl b) o výměře 1 m2 a 
část pozemku parc.č. 2746 díl a) o výměře 71 m2 , ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 
městskému obvodu Svinov, které jsou dle geometrického 
plánu č. 2754-6/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, 
sloučené a nově označené jako pozemek parc. č. 2746/2 v 
k.ú. Svinov, obec Ostrava 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1916/ZM1418/29          .....             32

2) rozhodlo
o záměru města prodat 

- část pozemku parc.č. 802/383 o výměře 8 m2 ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 
městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického 
plánu č. 2789-29/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, nově 
označena jako pozemek parc.č. 802/466 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


1916/ZM1418/29          .....             32

3) rozhodlo
o záměru města směnit

- část pozemku parc.č. 802/335 o výměře 2 m2 ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 
městskému obvodu Svinov, která je dle geometrického 
plánu č. 2789-29/2017 vyhotoveného pro k.ú. Svinov, nově 
označena jako pozemek parc.č. 802/464 v k.ú. Svinov, obec Ostrava

za

- část pozemku parc.č. 802/382 o výměře 1 m2 ve 
vlastnictví fyzických osob, která je dle 
geometrického plánu č. 2789-29/2017 vyhotoveného pro 
k.ú. Svinov, nově označena jako pozemek parc.č. 802/465 v k.ú. 
Svinov, obec Ostrava

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 34 Proti: 0 Zdržel se: 12 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Nehlasoval Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Zdržel se Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Zdržel se Mgr. Kateřina Šebestová : Nehlasoval
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 5)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Zdržel se PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Nehlasoval Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Zdržel se
Ing. Vladimír Stuchlý : Zdržel se
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Nehlasoval