Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 12:25:55
bod č. 32. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1902/ZM1418/29          .....             46

1) rozhodlo
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 na podporu 
technického vzdělávání Vysoké škole 
báňské - Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, 
sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba, ve 
výši 210 tis. Kč a o uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy mezi statutárním městem 
Ostrava a výše uvedeným subjektem dle Přílohy č. 1 
a Přílohy č. 2 předloženého materiálu 


1902/ZM1418/29          .....             46

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se snižují

ostatní neinvestiční výdaje na § 3299, pol. 5901, 
ÚZ 7113, ORJ 140           o 210 tis. Kč

zvyšují

neinvestiční transfery na § 3299, pol. 5332, ORJ 140   o 210 tis. Kč


1902/ZM1418/29          .....             46

3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.10.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nehlasoval Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro