Zasedání č. 201708 - 29. zasedání zastupitelstva města Dne 18.10.2017 11:00:47
bod č. 28. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, protidrogové prevence, prevence kriminality, podpory osob s handicapem a z odvodů z loterií a jiných podobných her
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
1898/ZM1418/29          .....             30

1) rozhodlo
- o poskytnutí mimořádných účelových 
dotací nestátním neziskovým organizacím v 
oblasti sociální péče, protidrogové prevence, 
prevence kriminality, podpory osob s handicapem a z odvodů z loterií a 
jiných podobných her dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


- o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných 
účelových dotací z odvodů z loterií a jiných 
podobných her dle návrhu uvedeného v příloze č. 5 s 
 žadateli uvedenými v příloze č. 2 předloženého 
materiálu pod pořadovým číslem 1 až 10


- o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných 
účelových dotací na služby v oblasti 
sociální péče a protidrogové prevence dle 
návrhu uvedeného v příloze č. 6 s žadateli 
uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu pod 
pořadovým číslem 11 až 35


- o uzavření smluv o poskytnutí mimořádných 
účelových dotací na aktivity v oblasti prevence 
kriminality a podpory osob s handicapem dle návrhu uvedeného v 
příloze č. 7 s žadateli uvedenými v příloze č. 2 
předloženého materiálu pod pořadovým číslem 36 až 41


1898/ZM1418/29          .....             30

2) rozhodlo
o neposkytnutí mimořádných účelových 
dotací nestátním neziskovým organizacím v 
oblasti sociální péče a protidrogové prevence dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu z důvodů, které 
jsou ve vztaku k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže 
příloze


1898/ZM1418/29          .....             30

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

-  snižují

běžné výdaje v ORJ 180

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 1355      o        1 097 tis. Kč

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400      o          675 tis. Kč

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7401      o          441 tis. Kč

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303      o        6 183 tis. Kč

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301      o          117 tis. Kč


-  snižují

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301      o         150 tis. Kč

-  zvyšují

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

§ 4311, pol. 5221        o          40 tis. Kč

      pol. 5222         o          90 tis. Kč

      pol. 5223         o          81 tis. Kč

§ 4350, pol. 5223        o         200 tis. Kč     

§ 4351, pol. 5223        o         350 tis. Kč     

       pol. 5229        o         200 tis. Kč     

§ 4354, pol. 5221        o         150 tis. Kč     

       pol. 5223        o         300 tis. Kč

§ 4356, pol. 5222        o         100 tis. Kč

§ 4357, pol. 5223        o        1 370 tis. Kč  

§ 4359, pol. 5223        o          90 tis. Kč

§ 4372, pol. 5223        o         403 tis. Kč

§ 4374, pol. 5221        o          65 tis. Kč

       pol. 5223        o         270 tis. Kč

§ 4375, pol. 5222        o         200 tis. Kč

§ 4378, pol. 5222        o         250 tis. Kč

§ 4379, pol. 5222        o         200 tis. Kč


-  z v y š u j í 

investiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

§ 4357, pol. 6323        o         140 tis. Kč


-  z v y š u j í 

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

§ 4312, pol. 5221, ÚZ 7400      o      177 tis. Kč

§ 4312, pol. 5222, ÚZ 7400      o      190 tis. Kč

§ 4349, pol. 5222, ÚZ 7401      o       70 tis. Kč

§ 4349, pol. 5222              o      160 tis. Kč

§ 4349, pol. 5223, ÚZ 1355      o      200 tis. Kč

§ 4376, pol. 5221, ÚZ 7400      o      170 tis. Kč

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400      o       11 tis. Kč

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400      o      127 tis. Kč

§ 4329, pol. 5222, ÚZ 7401      o      171 tis. Kč


§ 4399, pol. 5222              o       212 tis. Kč

§ 4399, pol. 5229              o       298 tis. Kč


-  z v y š u j í 

investiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím v ORJ 180

§ 4349, pol. 6321, ÚZ 1355          o          
300 tis. Kč

§ 4349, pol. 6322                  o         1 
028 tis. Kč  

§ 4349, pol. 6323, ÚZ 1355          o          
597 tis. Kč

§ 4349, pol. 6323                  o          
253 tis. Kč


-  z v y š u j í 

běžné výdaje v ORJ 270

§ 4349, pol. 5137, ÚZ 7401          o  15 tis. Kč

§ 4349, pol. 5139, ÚZ 7401          o  155 tis. Kč

§ 4349, pol. 5194, ÚZ 7401          o  30 tis. Kč


1898/ZM1418/29          .....             30

4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) 
tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.10.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. Zuzana Ožanová : Pro Ladislav Rumánek : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Nehlasoval
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Nepřítomen
Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval Eva Petrašková : Nepřítomen Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nepřítomen
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nehlasoval
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda, MBA : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro
nezařazen (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jindřich Středula : Pro